Sözleşme

WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR Bir tarafta Akdeniz Cd Yücetepe Mh. No 9-37 Ankara, Türkiye

adresinde mukim Opencart Tema Freelance Web & Graphic Designer (Kısaca Opencart Tema olarak anılacaktır) ile diğer taraftan adresinde mukim ……………………………………………………………………………………………………………………………… (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin web sitesi ve hosting hizmetlerini yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu tasarımların Opencart-Tema tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, bahsi geçen tüm işlerin düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları dijital ortamda kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2 MÜŞTERİ, Opencart-Tema tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Opencart-Tema’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Opencart-Tema’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 4 – OPENCART-TEMA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 MÜŞTERİ’nin web sitesi için ihtiyaç duyduğu tasarımı ve yazılımı (web site tasarımı ve uygulaması) hizmetini vermekle yükümlüdür.

4.2 MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları eğer bir bakım anlaşması yapılmış ise 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler tasarım aşamasındayken) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa sure içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 MÜŞTERİ tarafından talep edilen tema şablonunu istediği dil desteği ve gerekli modül kurulumları ile kurulumunu yapıp test ederek çalışır bir şekilde teslim etmek ile yükümlüdür.
 

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi …. (…..) gün olarak belirlenmiştir, bu süre, gerekli dökümanların hazırlanıp ödemenin yapılması ile başlamaktadır. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Hizmet bedeli ...................... tarafından …… TL. (……….. Türk Lirası) + ……. TL( yıllık Hosting-Domain bedeli ) olarak belirlenmiştir.

5.3 Hizmet bedeli’nin %50’si iş başlangıcında peşin, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından Kişisel Banka hesabına yatırılacaktır.  Hazır kullanılan şablonlarda hizmet bedelinin %100 ü iş başlangıcında alınmaktadır.

5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda, Opencart-Tema taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6(altı) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme … / …. / 2016 tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Opencart-Tema Freelance Designer                                                                         MÜŞTERİ